WERKWIJZE

 
 

Systems For All start een project met een inventarisatie en advies. Hierbij staan kostenbesparingen en duurzaamheid hoog in het vaandel. Vervolgens bieden wij u een offerte aan waarbij we duidelijk en transparant laten zien wat we doen.

Systems For All werkt bij voorkeur in een online omgeving waardoor actuele procedures en werkdocumenten voor alle betrokkenen inzichtelijk zijn en communicatie snel en effectief verloopt. Het gezamenlijke streven naar verkorte doorlooptijden, efficiëntie op de werkvloer en financiële en procedurele transparantie, blijkt steeds weer haalbaar.

Om uw project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen hanteren we de volgende werkwijze:

1. Samenstellen wensen- en eisenpakket

2. Maatwerkadvies

3. Juiste tekeningen en beschrijvingen

4. Selectie partijen

5. Contracteren partijen

6. Voorbereiding

7. Realisatie

8. Evaluatie

Planning: Een goede en realistische planning begint met het vaststellen van het financiële en logistieke draaiboek en het plan van aanpak. Centraal hierbij staan contracten op basis van nevenaanneming en participatie door alle betrokkenen.

Ontwerpfase: Tijdens de ontwerpfase stemt Systems For All ontwerp- en uitvoeringsfase op elkaar af door kennis van realisatie- en kostenaspecten te delen. Naast de uitvoering van bestaande ontwerpen kan Systems For All haar ervaring eveneens aanwenden om invulling te geven aan het ontwerpproces.

Uitvoeringsfase: De uitvoering van processen wordt georganiseerd, gecoördineerd en gecontroleerd door Systems For All. Korte lijnen, transparante communicatie en samenwerking zijn hierbij van onschatbare waarde. Alle bouwcomponenten worden op elkaar afgestemd om niet voor financiële verrassingen te komen staan. In deze fase voorkomt Systems For All verspilling en genereert meerwaarde voor de klant en voor alle samenwerkende partijen.

Oplevering: Systems For All levert een project klaar voor gebruik op. Naast de complete engineering zijn, indien u dat wenst, ook zaken als bouw- en milieuvergunningen en andere afstemmingen met overheidsinstanties perfect geregeld.

STEL UW VRAAG

Wij komen binnen 1 werkdag bij u terug.