Rapportage en advies

Duidelijke rapportage

De onderzoeksresultaten voortvloeiend uit de uitgevoerde inspecties worden vastgelegd in een duidelijke rapportage met reparatieadviezen, prioritering, hersteltermijnen en indien gewenst een kostenraming.

Door onze jarenlange ervaring en kennis van (producten in) de markt kunnen onze specialisten een juiste selectie maken in hersteladviezen die voor u tot een duurzaam resultaat leiden. In meer complexe gevallen of uitgebreidere situaties kunnende adviezen ook uitgewerkt worden in werkomschrijvingen.

Op basis van die werkomschrijvingen (bestek) kunnen in de markt prijzen worden opgevraagd om een goed vergelijk in verschillende aanbieders te kunnen maken.

 

STEL UW VRAAG

Wij komen binnen 1 werkdag bij u terug.