Systems For All begeleidt renovatie terrein TSP

Systems For All heeft de renovatie van het gehele bedrijfsterrein van Tankservices Pernis aan de Propaanweg in Rotterdam begeleidt. Het traject kende eerst een intensieve voorbereiding waarin de benodigde vooronderzoeken werden uitgevoerd, de technische omschrijvingen werden opgesteld en de werktekeningen werden opgemaakt. Aansluitend is in nauwe samenwerking met de opdrachtgever de keuze gemaakt voor de aannemer. In dit geval Dura Vermeer. Tijdens de uitvoering heeft Systems For All de directievoering op zich genomen.

Het werk bestond in hoofdzaak uit ontwerp en vervanging van het bestaande rioleringstracé. Zowel het regenwaterstelsel als het proceswaterstelsel. Ook de verharding inclusief funderingsconstructie is volledig vervangen. Door de juiste keuzes te maken in materialen en technische constructies alsook op uitvoeringstechnisch vlak een zo efficiënt mogelijk fasering te bedenken zijn enorme kosten bespaard en is een prachtig project gerealiseerd met een zeer tevreden opdrachtgever.

Deel!