Vloeistofdichte vloer laad-/losplaats chemicaliën

Het ontwerpen van een duurzame, onderhoudsvrije chemicaliënvloer met ondergrondse opslagvoorziening.

Systems For All is door de opdrachtgever gevraagd om een nieuwe vloeistofdichte voorziening inclusief een ondergrondse opslagvoorziening technisch uit te werken en hier een bestek voor te schrijven.

Voorbereidingswerkzaamheden van dit project bestaan uit onder andere het tekenen en berekenen van de vloer. De benodigde vergunningen en contact met bevoegd gezag verzorgen en het uitwerken van een technische omschrijving.

Vervolgens is de planning aangepast op het financiële en logistieke draaiboek en het plan van aanpak.

Neem voor meer informatie over de engineering of de aanleg van vloeistofdichte vloeren contact met ons op.

STEL UW VRAAG

Wij komen binnen 1 werkdag bij u terug.