Innovatieve woningbouw

Innovatieve woningbouw

innovatieve woningbouw

 

Tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten, zo kan het ook!

“Een voorbeeld van prima huisvesting,” zo luidt het oordeel van het onafhankelijke inspectiebureau VRO Services over de huisvesting van Arbeidsmigranten bij Timing Uitzendteam.

De VRO voert, in opdracht van de SNF (Stichting Normering Flexwonen), huisvestingscontroles uit bij uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU. Naast het vaststellen of aan huisvestingsnormen in de ABU CAO voor Uitzendkrachten is voldaan, heeft de controle het doel om de kwaliteit van de huisvesting te verhogen. Want de verantwoordelijkheid voor een schone, veilige en fatsoenlijke woning ligt namelijk primair bij de werkgever.

Jenny Egberink, Project Coördinator Timing EU Services is trots op het compliment van het inspectiebureau VRO Services. “Ons team spreekt zowel Nederlands als Pools en is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor opdrachtgevers, uitzendkrachten, vestigingen en huiseigenaren. Door het directe contact en korte lijnen, spelen we snel in op situaties en voorkomen we problemen,” Aldus de Project Coördinator.

Timing heeft een nauwe samenwerking met Systems For All projectrealisatie. In een periode van ongeveer 6 weken levert Systems For All haar woningen in de woningbouw sleutel klaar op, waarbij tijdens het bouwen rekening gehouden wordt met de toekomstige (tijdelijke) bewoners. Deze zeer korte bouwperiode is realiseerbaar omdat er vaak onafhankelijk van de weersomstandigheden gebouwd kan worden. In de innovatieve woning wordt efficiënt met alle ruimtes omgegaan: grote ruimtes met veel licht waarvan de indeling zonder hoge verbouwingskosten heel makkelijk kan worden gewijzigd. Mede hierdoor voldoen de woningen van Systems For All aan de voorwaarden van Timing. Jenny Egberink: “Timing wil haar uitzendkrachten kwalitatief goede en snel toegankelijke huisvesting bieden. Systems For All voldoet met haar innovatieve woningen ruimschoots aan beide eisen.”

De projectleider van Systems For All ziet een overeenkomst tussen de flexibiliteit van beide partijen. “De flexibiliteit die Timing kenmerkt, bieden wij ook in onze woningen. Wat betreft interieur en exterieur zijn er diverse varianten mogelijk en ook deze kunnen in een later stadium desgewenst veranderd worden.” Aldus de projectleider.

Daarnaast zijn de woningen aan de binnen- en buitenkant onderhoudsvrij en laten de hoge isolatiewaarden zien dat de woningen duurzaam worden gebouwd. Bovendien is het bouwen tot 15 procent goedkoper bouwen dan bij een traditionele bouw. Bekijk hier de website van Timing.

Deel!